Naše projekční oddělení vypracuje kompletní technickou dokumentaci, vypracujeme položkový rozpočet a finanční plán, navrhneme způsob a rámcové termíny realizace.

  • Přípojky NN
    Navrhneme připojení Vaší stavební parcely, garáže, domku, závodu na síť nn. Již několik let jsme dodavateli elektromontážních prací pro SČE, a.s., Děčín.
  • Hromosvody
    Spočítáme přesné cenové kalkulace na zajištění bezpečnosti Vašich objektů. Samotnou montáž provedeme dle Vašich pokynů z materiálu, který Vám bude vyhovovat.
  • Osvětlení Naši zaměstnanci Vám spočítají intenzitu osvětlení tak, aby vyhovovalo hygienickým normám a zároveň podají návrhy variantních řešení, tak aby bylo na míru jak Vašim představám tak Vaší peněžence.
  • Kabelové rozvody
    Samozřejmě vypracujeme řešení elektrifikace jakéhokoliv charakteru, včetně přípravy telefonních kabelů a počítačových sítí.