Nabízíme výstavbu, rekonstrukce, opravy nebo údržbu stávajících distribučních soustav NN a VN bez omezení napětí - kabelové přípojky, kabelové rozvody, osvětlení, hromosvody. Poskytujeme kvalifikované kompletní služby v oblasti silnoproudé elektrotechniky včetně přípravy rozvodů slaboproudých systémů, např. telefonních a rozvodů počítačových sítí. Na veškeré práce máme patřičná oprávnění a naši pracovníci jsou pravidelně proškolování a přezkušováni. Jsme dlouholetý partner ČEZ Distribuce a.s.

Hlavní služby

Montáž distribučních venkovních a kabelových vedení VN

Montáž stožárových a kabelových rozvoden a transformačních stanic různých typů

Montáž kabelových a venkovních vedení NN

Práce pod napětím v sítích NN

Přeložky venkovních a kabelových sítí

Kabelové přípojky nn (včetně pilíře a skříní)

Dodávky a montáž kabelových souborů

Montáž fotovoltaických elektráren

Veřejné osvětlení

Revize