Naše projekční oddělení vypracuje kompletní technickou dokumentaci, položkový rozpočet a finanční plán, navrhne způsob a rámcové termíny realizace.

Přípojky NN 

Navrhneme připojení Vaší stavební parcely, garáže, domku, závodu na síť nn, a to včetně zajištění stavebního povolení (územního rozhodnutí / souhlasu), uzavírání smluv na zřízení věcných břemen s vlastníky pozemků dotčených stavbou, vypracování elektronické části PD dle požadavků a směrnic správce energetického zařízení - ČEZ Distribuce a.s.  Již několik let jsme dodavateli projekčních a elektromontážních prací pro ČEZ Distribuce, a.s.

Hromosvody 

Spočítáme přesné cenové kalkulace na zajištění bezpečnosti Vašich objektů. Samotnou montáž provedeme podle Vašich pokynů z materiálu, který Vám bude vyhovovat.

Osvětlení 

Naši zaměstnanci Vám spočítají intenzitu osvětlení tak, aby vyhovovalo hygienickým normám a zároveň podají návrhy variantních řešení, tak aby bylo na míru jak Vašim představám tak Vaší peněžence.

Kabelové rozvody 

Samozřejmě vypracujeme řešení elektrifikace jakéhokoliv charakteru, včetně přípravy slaboproudých systémů (domácí telefony, rozvody TV a SAT, počítačové sítě, EZS atd.).