Trafostanice

Nabízíme montáže, rekonstrukce a revize všech typů trafostanic (stožárové, kompaktní, zděné) podle požadavků zákazníka. Provádíme veškeré související práce od přípravy terénu, montáže, usazení, zapojení trafostanice až po zkoušky a revize.

Rozvaděče

Výroba a montáž všech druhů rozvaděčů pro domovní i průmyslové využití. Jedná se zejména o:

Elektroměrové rozvaděče

Staveništní rozvaděče

Bytové rozvaděče

Zásuvkové skříně

Rozvodné skříně

Distribuční rozvaděče

Technologické rozvaděče