Při práci v nepřístupném terénu nasadíme potřebnou techniku... třeba vrtulník.

IMG 00000337 IMG 00000339 IMG 00000340 IMG 00000343

Jedním z našich největších odběratelů je skupina ČEZ. Pro názornost několik akcí realizované právě pro ČEZ:

Název akce Prováděné práce
Obec Tisá VN, NN, VO, MR, T
Obec Kamýk NN, VO, MR, T
Město Lovosice NN, VO
Obec Jenčice Přípojka NN pro RD, VO
Obec Světec NN
Město Lovosice - Nové Klapý Rekonstrukce vrchního vedení  NN
Město Lovosice NN
Obec Píšťany NN
Město Štětí NN, VO, T, MR
Obec Chotiněves NN
Město Dubí NN, VO
Obec Pohorsko NN
Město Roudnice nad Labem NN, VO
Obec Chvalín NN, VO, MR
Město Litoměřice - Havlíčkova NN, T
Teplice - U červeného kostela NN
Podlusky - 26 RD NN, VO

Vysvětlivky ke zkratkám:

VN - rozvody vysokého napětí  
NN - rozvody nízkého napětí
VO - veřejné osvětlení
MR - místní rozhlas
T - rozvody telefonní
EL - rozvody elektro
TR - technologické rozvody
PS - počítačové sítě
TL - televizní rozvody
HR - hromosvody